Palliatieve zorgen

a a a
Palliatieve thuiszorg is de laatste jaren zeker in opmars. Mensen willen hun laatste dagen vaak niet doorbrengen in een ziekenhuis maar verkiezen om thuis afscheid te nemen, in het bijzijn van hun familie.
Deze laatste zorgen wegen dikwijls zwaar op naasten en familie. Door een goede begeleiding willen wij een optimale zorg en ondersteuning waarborgen waarin de patiënt en zijn familie centraal staan.
Door regelmatig contact met de behandelend arts en eventueel inschakelen van een palliatief netwerk, kunnen wij de zorg voor de patiënt en de familie maximaal ondersteunen.
Omdat deze verzorging meer is dan louter hygiënische zorg, kijken wij ook naar het comfort van de patiënt. Er wordt de nodige aandacht besteed aan het psychologische, sociale en spirituele concept. Comfortzorgen zijn een belangrijk item.
Indien er nood is aan specifiek materiaal zullen wij dit zo snel mogelijk (laten) bezorgen.
Indien u hierover vragen heeft of een afspraak wenst te maken: 014/50.65.50
info@zorgteamkempen.be