Wat te doen als patiënt

a a a
Voor de diverse zorgen die wij aanbieden (behalve voor hygiënische zorgen), hebben wij een doktersvoorschrift nodig, voorzien van een klever van de mutualiteit.

De dokter beschrijft op dit voorschrift het aantal gewenste prestaties, wanneer en hoe lang deze moeten gebeuren. In samenspraak met de patiënt en/of de familie zal de verpleegkundige de tijdstippen vastleggen wanneer hij/zij zal langskomen.

Voor hygiënische zorgen is er geen doktersvoorschrift nodig, maar wordt er een kennismakingsgesprek voorzien, zodat u, als patiënt en/of familie, de noden en problemen kan bespreken. Afhankelijk hiervan zal er zorg op maat geboden worden. Meerdere bezoeken per dag in deze context zijn mogelijk. Er wordt door onze dienst een aanvraag bij de adviserend geneesheer ingediend.
Indien u hierover vragen heeft of een afspraak wenst te maken: 014/50.65.50
info@zorgteamkempen.be