Wie zijn we?

a a a


Thuisverpleging Zorgteam Kempen, wij staan voor kwalitatieve en individuele verzorging!
Wij dienen verpleegkundige zorgen toe aan mensen thuis. Ons werkgebied bevindt zich in de Antwerpse Kempen, meer bepaald in en rond de gemeenten Herenthout, Grobbendonk, Vorselaar, Herentals, Olen, Westerlo, Nijlen en hun deelgemeenten.

MISSIE

Bij alles wat onze verpleegkundigen en zorgkundigen doen, staat de levenskwaliteit van de zorgvrager voorop. We bieden zorg op maat aan de zorgvrager, en zijn of haar familie, en koppelen die aan individuele steun en begeleiding.
Met onze lange termijn dienstverlening dragen we er mee toe bij dat de zorgvrager zo lang mogelijk in zijn of haar vertrouwde thuisomgeving kan blijven wonen.
Onze gespecialiseerde en kwalitatieve zorg is wetenschappelijk onderbouwd en gebaseerd op de nieuwste inzichten op het vlak van zorg in de thuissituatie.
Door overleg en samenwerking met andere zorgverstrekkers in de eerstelijnsgezondheidszorg (bv. huisartsen, psychologen, logopedisten…), met de diensten voor gezinszorg en aanvullende thuiszorg en/of met andere sociale diensten bieden onze verpleegkundigen en zorgkundigen geïntegreerde zorg aan.
Wij werken samen met CT Paramedics vzw. Daardoor zijn wij op federaal niveau erkend als structurele equipe binnen de thuisverpleging en op Vlaams niveau opgenomen in het woonzorgdecreet. Door de wettelijke bepaling
We treden ook op als partner van bedrijven, laboratoria en zorgorganisaties, bijvoorbeeld om bloedstalen in te zamelen of om metingen te doen bij zorgvragers die bepaalde medicijnen nemen.
 
VISIE

Wij willen flexibel inspelen op veranderende behoeften van onze cliënten en op veranderingen in het zorglandschap en de wetgeving. Wij informeren onze medewerkers over die veranderingen en laten ze regelmatig bijscholingen volgen.

We zoeken continu naar manieren om onze dienstverlening te optimaliseren en te actualiseren. We werken geregeld mee aan diverse innovatieve (proef)projecten.
 
WAARDEN

Betrokken: wij hebben persoonlijke aandacht voor de mensen die wij verzorgen, voor hun familie en voor hun mantelzorgers.

Betrouwbaar: wij maken heldere afspraken onder elkaar, met onze cliënten en hun familie en met andere zorgverstrekkers. We doen stipt wat we beloven en zijn open en eerlijk in onze communicatie.unicatie.

Gemotiveerd: wij stimuleren de uitwisseling van kennis en ervaring onder onze medewerkers en hechten veel belang aan teambuilding. Ons interne evaluatiebeleid is er in de eerste plaats op gericht om de medewerkers te motiveren om zich met veel verantwoordelijkheidszin elke dag opnieuw vol overgave in te zetten voor onze cliënten.

Respectvol: wij tonen respect voor onze collega’s, voor de mensen uit de eerstelijnszorg met wie we samenwerken en voor de mensen die wij verzorgen. We respecteren daarbij ieders leefstijl, cultuur en religie.

Vakbekwaam: onze verpleeg- en zorgkundigen hebben een deskundige opleiding gevolgd en scholen zich gedurende heel hun loopbaan bij.


TEAM


Natacha Anthonissen                                                                                                   
Coördinator regio Grobbendonk

Verpleegkundige
gespecialiseerd in palliatieve zorgen


Ilse Buelens
Coördinator regio Herenthout, Bouwel
Verpleegkundige
gespecialiseerd in palliatieve zorgenJan Dhondt
Verpleegkundige
Dhondt Jan

Veronique Fonryn
Coördinator regio Herentals, Morkhoven, Noorderwijk, Oevel, Olen, Westerlo

VerpleegkundigeHeidi Horemans
Verpleegkundige

Petra Horemans
Verpleegkundige


Peter Loosen
Coördinator regio Nijlen, Kessel en Bevel
Verpleegkundige
https://www.linkedin.com/in/peter-loosen-0902b797/Nick Peeters
​Verpleegkundige

Hilde Segers
​Coördinator regio Vorselaar

VerpleegkundigeSofie Smits
Verpleegkundige
gespecialiseerd in dementie
 

Ils T'Seyen
Zorgkundige


Ilse Van Bael
Verpleegkundige


​Barbara Van Hove
​Verpleegkundige

Veerle Van Gouwbergen
​Verpleegkundige
gespecialiseerd in palliatieve zorgen


Anne-Mie Van Lier
Verpleegkundige
ref. verpleegkundige wondzorgInga Verschoren
​Verpleegkundige


Sabina Vervoort
VerpleegkundigeSofie Verwimp
​Vroedkundige/VerpleegkundigeIndien u hierover vragen heeft of een afspraak wenst te maken: 014/50.65.50
info@zorgteamkempen.be