Wond- en stomazorg

a a a
Gezien de voortdurende ontwikkeling binnen de wondzorg worden onze medewerkers zeer regelmatig bijgeschoold. Chronische en acute wonden worden door middel van briefingmomenten constant opgevolgd. Onze gespecialiseerde verpleegkundigen overleggen met de huisarts of specialist en uzelf wat de te volgen strategie zal zijn.
Voor stomazorg beschikken wij over mensen die goed op de hoogte zijn van het materiaal dat momenteel voor handen is. Samen met de bandagist kunnen wij de juiste producten adviseren en zorgen dat deze bij u geleverd worden. Indien het een moeilijke of pijnlijke behandeling betreft, zal onze gespecialiseerde verpleegkundige dit probleem opvolgen. Hij/zij zal er voor zorgen dat de juiste materialen kunnen aangewend worden zodat u, als patiënt, zo weinig mogelijk hinder ondervindt van uw beperking en verzorging.
Indien u hierover vragen heeft of een afspraak wenst te maken: 014/50.65.50
info@zorgteamkempen.be