Wat doen wij

Taken die wij uitvoeren

 • Hygiënische zorgen
 • Inspuitingen
 • Wondzorg en verwijderen van hechtingen  
 • Oogindruppeling 
 • Stoma zorg
 • Klaarzetten, toediening en controle op medicatie
 • Blaassondage en Blaasspoeling
 • Maagsondage en verzorgen van sondevoeding 
 • Infuustherapie
 • Pijnbehandeling via pompsysteem (zelf ter beschikking)
 • Parenterale voeding
 • Afsluiten van chemotherapie
 • spoelen van een poortkatheter
 • Bloed afname 
 • Palliatieve zorgen 
 • Diabetes educatie 

Missie

Bij alles wat onze verpleegkundigen en zorgkundigen doen, staat de levenskwaliteit van de zorgvrager voorop. We bieden zorg op maat aan de zorgvrager, en zijn of haar familie, en koppelen die aan individuele steun en begeleiding. Met onze lange termijn dienstverlening dragen we er mee toe bij dat de zorgvrager zo lang mogelijk in zijn of haar vertrouwde thuisomgeving kan blijven wonen. Door overleg en samenwerking met andere zorgverstrekkers in de eerstelijnsgezondheidszorg bieden onze verpleegkundigen en zorgkundigen geïntegreerde zorg aan.

Wij werken samen met CT Paramedics vzw. Daardoor zijn wij op federaal niveau erkend als structurele equipe binnen de thuisverpleging en op Vlaams niveau opgenomen in het woonzorgdecreet. 

Visie

Wij willen flexibel inspelen op veranderende behoeften van onze cliënten en op veranderingen in het zorglandschap en de wetgeving. Wij informeren onze medewerkers over die veranderingen en laten ze regelmatig bijscholingen volgen. We zoeken continu naar manieren om onze dienstverlening te optimaliseren en te actualiseren. 

Waarden

Betrokken: wij hebben persoonlijke aandacht voor de mensen die wij verzorgen, voor hun familie en voor hun mantelzorgers.

Betrouwbaar: wij maken heldere afspraken onder elkaar, met onze cliënten en hun familie en met andere zorgverstrekkers. We doen stipt wat we beloven en zijn open en eerlijk in onze communicatie.

Gemotiveerd: wij stimuleren de uitwisseling van kennis en ervaring onder onze medewerkers en hechten veel belang aan teambuilding.
Respectvol: wij tonen respect voor onze collega’s, voor de mensen uit de eerstelijnszorg met wie we samenwerken en voor de mensen die wij verzorgen. We respecteren daarbij ieders leefstijl, cultuur en religie.

Vakbekwaam: onze verpleeg- en zorgkundigen hebben een deskundige opleiding gevolgd en scholen zich gedurende heel hun loopbaan bij.

Heeft u nog vragen?
Wilt u zorg aanvragen? 
Of wil u uw zorgvraag bespreken met ons?

Wij staan voor u klaar.

CONTACTEER ONS